جوانان از دیدگاه امام خمینی (ره)

این همت بزرگ شما جوانان بود و این اراده ی قاطع ملت ما بود که با توجه به خدای بزرگ این نهضت را پیش بردید و ما را در بین دنیا رو سفید کردید و اسلام را سربلند کردید.شما به اسلام حق پیدا کردید، چنانچه اسلام به همه حق دارد. اسلام حق هدایت دارد بر همه. ما خدمتگزار هستیم و شما که خدمت به اسلام کردید ، اسلام برای شما حق قائل است.

لکن باید توجه داشته باشید که باز پیروزی به آخر نرسیده است، مراحلی داریم که باید آن مراحل را طی کنیم و آن با همت شما جوانان است.

شما جوانان اقشار ملت هستید که باید این نهضت را همراهی کنید تا به آخر.

 

8/2/58

    از کتاب جوانان از دیدگاه امام خمینی (ره) ، صفحه 168/ 0 نظر / 5 بازدید