شگفتی های سوره حمد

درکتاب عیون ازحضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان از امیرالمومنین علیه السلام فرموده:
خدای تعالی فرمود: فاتحه الکتاب را بین خودم و بنده ام تقسیم کردم،نصفش از من و نصفش از بنده من است.وبنده ام هر چه بخواهد به او می دهم،

چون او می گوید :"بسم الله الرحمن الرحیم" خدای عزوجل می گوید :"بنده ام کار خود با نام من آغاز کرد و برمن است این که امور او را دران کار تتمیم کنم،ودر احوالش برکت بگذارم.

وچون او می گوید "الحمدلله رب العالمین" پروردگار متعالش می گوید:بنده من مرا حمد گفت،و اقرار کرد:که نعمت هائی که در اختیار دارد،از ناحیه ی من است،و بلایی که به وی نرسیده باز به لطف و تفضل من است،ومن شما فرشتگان را گواه می گیرم که نعمت های دنیایی و آخرتی او را زیاده نموده ، بلاهای آخرت را از او دور کنم،همان طور که بلاهای دنیا را از او دور کردم.

وچون می گوید:"الرحمان الرحیم"خدای جل جلالش می گوید: بنده ام شهادت داد :که من رحمان و رحیم هستم،من نیز شما را شاهد می گیرم  که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته ، نصیبش را از عطاء خودم جزیل و بسیار می کنم.

وچون او می گوید:"مالک یوم الدین"،خدای تعالایش می گوید:شما شاهد باشید همان طور که بنده ام اعتراف کرد به اینکه من مالک روز جزا هستم ،درآن روز که روز حساب است، حساب او را آسان می کنم، و حسنات او را قبول نموده،از گناهانش صرف نظر می کنم.

وچون او می گوید: "ایاک نعبد"،خدای عزوجلش می فرماید: بنده ام راست گفت، و به راستی مرا عبادت کرد و به همین جهت شما را گواه می گیرم در برابر عبادتش پاداشی دهم که هر کس که درعبادت راه مخالف اورا رفته بحال او رشک برد.

و چون می گوید: "و ایاک نستعین"،خدای تعالایش می گوید:بنده ام ازمن استعانت جست، و به سوی من پناهنده گشت، من نیز شما را شاهد می گیرم که او را در امورش اعانت کنم، ودر شدائدش بدادش برسم و در روز گرفتاریش دست اورا بگیرم.

وچون او میگوید" اهدنا الصراط المستقیم" تا آخر سوره،خدای عزوجلش می گوید:
همه اینها و آنچه غیر اینها درخواست کند برآورده است، من همه خواسته هایش استجابت کردم، و آنچه آرزو دارد برآوردم و از آنچه می ترسد ایمنی بخشیدم.

منبع: تفسیر المیزان ،جلد 1،صفحات 74 و75

/ 2 نظر / 75 بازدید
نرجس

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست [گل][گل][گل] سلام بــــــــــــروزم خوشحال ميشم اگه قدم رنجه كنيد* در پــــــناه قـــــــران*

بي قرار زهرا(س)

سلام بزرگوار. من آمدم پرانرژي تر از هميشه. منتظر حضورتون هستم. التماس دعا يازهرا(س)...