چشم به راه

بیا که آیینه روزگار زنگاریست / بیا که زخم زبان های دوستان کاریست

به انتظار نشستن در این زمانه یاس / برای منتظران چاره نیست، ناچاری است

به ما مخند اگر شعرهای ساده ی ما / قول طبع شما نیست، کوچه بازاریست

چه قاب ها و چه تندیس های زرینی / گرفته ایم به نامت که کنج انباریست!

نیامدی که کپرهای ما کلنگی بود / کنون بیا که بناهایمان طلاکاریست

به این خوشیم که یک شب به نامتان شادیم / تمام سال اگر کارمان عزاداریست

نه اینکه جمعه فقط صبح زود بیدارند / که کار منتظرانت همیشه بیداریست

به قول خواجه ما در هوای طره تو / " چه جای دم زدن نافه های تاتاریست"

/ 0 نظر / 12 بازدید