بگو سلمان محمدی!

مداین شهری با پیشینه ای کهن و مرکز فرمانروایی خسروان ایرانی، شهری در شرق دجله است با خاطره های تلخ و شیرین سلطنت و شوکت پادشاهان ساسانی، در سایه ی بزرگترین قصر شاهی.

پس از فتح مداین، فرمان روایی بر این منطقه، سینه چاکان بسیاری داشت؛ زیرا هم شان و موقعیت داشت و هم درآمدهای سرشار و بی حساب.

حکم فرمان روایی مداین برای سلمان فارسی صادر شد. همان روزبه، پسر خشنوذانی که به جهت قرب و منزلت خاصش نزد رسول گرامی اسلام، سلمان محمدی نامیده شد.

او پس از رحلت پیامبر(ص) در شمار اصحاب حضرت علی (ع) و از مومنان به جانشینی او بود و در خلافت خلیفه دوم به حکومت مداین منصوب شد. به هر حال مملکت اسلامی باید اداره می شد و تصدی چنین پست هایی، مایه ی دل گرمی خواص و آرامش عوام بود؛ آن گونه که خلیفه ی یمانی مدتی بر این منطقه فرمان روایی کرد و یا عمار یاسر فرمان روایی کوفه را عهده دار شد.

در دولت خلیفه دوم، اشرافیت و سیطره ی "معاویه" در شام الگو بود؛ نه ساده زیستی و خاکساری "سلمان" در مداین.

معاویه مورد مدح و تشویق قرار می گرفت و سلمان، تازیانه ی منع و توبیخ را به جان می خرید. چون از سلمان پرسیدند: چرا دیگر کار نمی کنی؟ در پاسخ به ممانعت خلیفه اشاره کرد و گفت: به او نوشتم: بگذار به حال خود باشم. او دوبار نهی کرد و بار سوم به تهدیدم پرداخت! او در بخشی از پاسخ به نامه توبیخ آمیز خلیفه، چنین مرقوم داشت:

... اما این که گفته ای " تو به گونه ی فردی عادی زندگی می کنی و مردم را به خویش گستاخ نموده ای تا جایی که هیبت مقام والی را به دست فراموشی سپرده، مردم به گرده ات سوار شده، آبروی سلطنت خدایی را برده ای و این روش، موجب ضعف و زبونی قدرت اسلام می شود." بدان که ذلت در طاعات پروردگار، به از عزت در عصیان او می باشد و تو خود می دانی که پیغمبر اکرم (ص) در اوج قدرت و مقام نبوت، آن چنان با مردم انس و الفت داشته و چنان زندگی می کرده که هیچ امتیاز ظاهری با دیگری در وجود او دیده نمی شد و گویی یکی از مردم بود؛ غذایش ساده و لباسش خشن بود؛ سیاه و سفید، قریشی و غیر قریشی، همه را به یک چشم می دید و خودم از او شنیدم که فرمود: هر که پس از من سرپرستی هفت نفر از مسلمانان را بر عهده گیرد و در میان آنها به عدالت رفتار نکند، خداوند را بر خود خشمناک ساخته است (1)"

******

حضرت علی (ع) سلمان را دریایی می دانست که قعرش دست نیافتنی است. (2)

منصور بزرج از امام صادق (ع) پرسید: آقا! یاد سلمان فارسی را فراوان از شما می شنوم؛ سبب چیست؟!
امام مهربانانه منصور را نگریست و فرمود:

مگو سلمان فارسی! بگو سلمان محمدی!

سبب آن که من او را فراوان یاد می کنم، این است که در او سه خصلت عظیم است که به آن آراسته بود؛

1-     خواسته امیر مومنان علیه الاسلام را بر هوای نفس خود ترجیح می داد.

2-     فقر را دوست می داشت و آنان را بر صاحبان قدرت و ثروت ترجیح می داد.

3-     به دانش و دانشمندان محبت می ورزید.

 

 

پی نوشت ها:

1-     ابومنصور طبرسی، الاحتجاج، جلد 1، ص 131

2-     سیر اعلام النبلاء، جلد 3، ص 342

3-     محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، جلد 22، ص 337

/ 0 نظر / 5 بازدید