سال نو مبارک!

باز نوروزی دیگر و باز فاطمیه‌ای دیگر و باز سالی جدید و بهاری دیگر در راه و باز امامی‌ منتظرتر از روزی دیگر و امسال نوروزی فاطمی داریم... "در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی"

/ 0 نظر / 34 بازدید