میلاد باسعادت امام هادی (ع) بر همه شیعیان مبارک باد

امام علی النقی الهادی علیه السلام:

آفریدگار جز آن گونه که خود خویشتن را وصف کرده است، وصف نمی شود.چگونه وصف شود آفریدگاری که حواس از درک او ناتوانند و وهمها از رسیدن به او درمانده اند و اندیشه ها از تعریف و تحدید او عاجزند و دیدگان از احاطه بر او ناتوانند؟برتر از وصف توصیفگران است و والاتر از نعمت نعمت گویان.

"کشف الغمه: 176/3"

/ 0 نظر / 13 بازدید