هیچ گاه در صدر مجلس نمی نشست و با شاگردانش هم که بیرون می رفت جلو راه نمی رفت ، و آن گاه که در منزل ، شاگردان و مهمانان سراغشان می آمدند برای همه به احترام می ایستاد . .

آیت الله سید عباس کاشانی در این باره می فرماید : " من آن موقع سن کمی داشتم ، ولی ایشان اهل این حرف ها نبود . بچه های کم سن و سال هم که به مجلسشان می آمدند بلند می شدند و هر چه به ایشان می گفتند اینها بچه هستند ، می فرمودند : " خوب است بگذارید این ها هم یاد بگیرند .

آیت الله نجابت نقل می کردند : " او آن قدر مبادی آداب است که وقتی در منزل مهمان دارد برای خواندن نماز اول وقتش از او اجازه می گیرد . "

.

.

.

آ سید على آقاى قاضى را مى گویم!

/ 0 نظر / 31 بازدید