سلام بر موعود آسمانى!

سى صد و سیزده نفر؛ بهانه است!...‌

براى استقبال از قدم‌هاى پُر مِهرتان، باید دل‌هاى‌مان را غباروبى کنیم و زنگار را از آن بزداییم تا شما قدم رنجه کنید!...‌

چشم انتظارى شما، تنها اکسیرى است که مِس وجود را طلا مى کند و قلب‌هاى‌مان را سپید مى‌کند همچو برف!...‌

یقین داریم، اگر همه، براى شما دست به دعا برداریم، پروردگار هستى، قفل فرج را مى گشاید و وعده‌اش را تحقق مى‌بخشد!...‌

و آن وقت است که "یکى براى همه، همه براى یکى"! رنگ دیگرى به خود مى‌گیرد و عشق، معنا مى شود!...‌

موعود آسمانى؛ سلام!...‌


/ 0 نظر / 25 بازدید