در توجیه بدحجابی می گویند... (قسمت اول)

خدا بزرگتر و مهربان تر از آن است که...

در توجیه بی حجابی می گویند: خدا بزرگتر و مهربان تر از آن است که مثلا به خاطر چند تار مو و .... انسان را مجازان کند؛ باید توجه داشت این توجیه را می توان درباره همه دستورات دینی به کار برد. مثلا بگوییم خدا بزرگتر از آن است که بخاطر نخواندن چند رکعت نماز، خوردن چند تکه نان در ماه رمضان(روزه خواری)، چند جمله غیبت کردن، تهمت زدن یا دروغ گفتن، انسان را مجازات کند. خدا ارحم الراحمین است. آن وقت چه چیزی از دین باقی خواهد ماند و این در حالی است که حجاب از جمله دستورات دینی است که اثرات آن فقط فردی نیست و ابعاد اجتماعی مهمی دارد.

بدحجاب، بی دین نیست و...

بدحجاب، بی دین نیست؛ اما فردی است که یکی از اساسی ترین اصول و احکام اسلامی را رعایت نمی کند. او در واقع خود را بالاتر از خدا دانسته و احکام و دستورات خدا ار طبق سلیقه خود انتخاب کرده، به آنهایی که خوششان می آید عمل می کند (مثلا نماز، روزه و ...) و به آنهایی که خوشش نمی آید عمل نمی کند و در واقع در برابر دین اسلام که همان تسلیم است، خود را برتر می داند و مصداق این آیه از قرآن کریم است که « نؤمن ببعض و نکفر ببعض»؛ به بعضی از آن ایمان دارد و منکر قسمت دیگری از آن است. این در حالی است که نماز و روزه ابعاد فردی دارد ولی حجاب ابعاد اجتماعی بسیار گسترده و عمیقی دارد و می تواند در تحکیم یا سست کردن خانواده ها موثر باشد.

چادری ها خودشان....؟!

یعضی می گویند چادری ها خودشان از همه بدترند... رعایت حجاب فقط با چادر میسر  نیست، بلکه چادر حجاب برتر است. در تمامی اقشار مختلف جامعه، از جمله پزشکان، نظامیان،‌ معلمان، کارمندان، روحانیون و ... تعدادی "آدم بد" دیده می شود.

آیا می توان گفت: پزشکان، نظامیان و... از همه بدترند و هیچ کس نباید پزشک شود؟!

در قشر افراد بی حجاب هم رفتارهایی (اعم از خوب و بد) دیده می شود. نکته اساسی و مهم اینجاست که اسلام ملاک است، نه او که مدعی مسلمانیست.

اگر فرد چادری به گناه های دیگری آلوده است، حتما به خاطر آن گناهان، خداوند او را مجازات خواهد کرد، ولی به خاطر حجابش  به او پاداش خواهد داد.البته اگر به خاطر اطاعت از فرمان الهی چادر بر سر کرده باشد. همان طور که اگر فرد بی حجابی دارای اعمال خوبی باشد، به خاطر آن اعمالش پاداش دریافت خواهد کرد؛ به شرط آنکه نیتش خدایی باشد؛ ولی به دلیل نداشتن حجاب، مجازات در انتظار او خواهد بود و در گناه کسانی که بر اثر بی عفتی او به انحراف کشیده شده اند، شریک است.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 11 بازدید