دعا کنید تا اجابت کنم شما را......

 حضرت امام صادق "علیه السلام " می فرمایند:

دعا کنید و نگویید کار از کار گذشته است و آنچه مقدّر شده همان می شود، زیرا نزد خداوند منزلت و مقامی هست که جز با درخواست و دعا نمیتوان بدان رسید.

اگر بنده ای دهانش را ببندد و درخواست نکند، چیزی به او داده نمی شود؛ پس دعاکنید تا به شما داده شود. هیچ دری نیست که کوبیده شود مگرآنکه امیدست که بالاخره باز گردد.

الکافی ج2، ص467


 

/ 0 نظر / 29 بازدید