مردمانی در دنیای امروز.....

گزارشی غیر محرمانه برای آنان که نمی رسند یا نمی خواهند اخبار گوش بدهند:

وضع بنادر درون به هم ریخته است. صدها کشتی بزرگ با محموله های «هوی و هوس» در اسکله دلمان پهلو گرفته تا بار گناه تخلیه کند....

 گمرک اندیشه ها پر از شبهه است، مرزهای اخلاقی باز است و هیچ پاسگاهی از ورود فرهنگ بیگانه جلوگیری نمی کند!

 در کنار این همه بزرگراه که برای رفاه و بی دردی کشیده شده، جاده های پر دست انداز و ناامن دینداری و ایمان را کسی آسفالت نمی کند و گرد و غبار شایعات هم جلوی دید را گرفته است.

 دین و دنیا مرتب تصادف می کنند و تلفات بر جای می گذارند.

بازار امر به معروف و نهی از منکر تعطیل است.

مردم در خیابانها و پیاده روها عِرض می فروشند و ارز می خرند.

با اعتصاب در بخش توبه، عفونت زباله های گناه همه جا را گرفته، کسی نیست که آلودگی ها را جمع کند.

مردم هم کم کم به تعفن معصیت عادت کرده اند و به این بخش مراجعه نمی کنند.

ارزشها را به مناقصه گذاشته اند...

 «دنیا» در فروشگاههای زنجیره ای، در بسته بندی های صادراتی عرضه می شود، ولی مشتریان «آخرت» نمی دانند کوپن صالحات را کجا به جنس تبدیل کنند....

/ 0 نظر / 25 بازدید