/ 1 نظر / 26 بازدید
ساحل

یانور اللهم صل علی محمد و آل محمد گاندی- 1924 این شمشیر نبود که اسلام را وارد زندگی مردم جهان در آن زمان نمود. بلکه سادگی در عین استواری، عاری از منیت بودن مطلق پیامبر، پایبندی موشکافانه او در مقابل تعهداتش، از خود گذشتگی شدید او در قبال دوستان و یارانش، ثبات رای اش، شهامتش، اعتماد مطلقش به خدا و به ماموریتش، سبب این امر شد اینها بود و نه شمشیر که همه چیز را برای انها به پیش برد و بر هر مانعی غلبه نمود