تلنگر

علامه طباطبایى مى گوید:

چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرف شدم

از نقطه نظر قرابت و خویشاوندى و رحمیت گاه گاهى به محضر مرحوم قاضى شرفیاب مى شدم

تا یک روز در مدرسه ایستاده بودم ، مرحوم قاضى از آنجا عبور مى کردند،

چون به من رسیدند دست خود را روى شانه من گذاردند و فرمودند:

اى فرزند! دنیا مى خواهى نماز شب بخوان ، آخرت مى خواهى نماز شب بخوان .

این سخن آنقدر در من اثر کرد که از آن روز به بعد تا زمانى که به ایران مراجعت کردم ،

پنج سال تمام در محضر قاضى روز و شب به سر بردم و آنى از ادراک فیض ایشان دریغ نمى کردم .

سیماى فرزانگان ، ج 3، ص 214

/ 0 نظر / 11 بازدید