اطلاعیه

شماره هشتم نشریه علمی، فرهنگی، هنری « طرح نو» به صاحب امتیازی معاونت فرهنگی در دانشکده علوم پایه و علوم زیستی منتشر شد.

در این شماره میخوانید:

سخن سردبیر

ایست! موضوع این شماره: انتظامات

طب

اثر گیاه مریم گلی بر آنزیم های کبدی

نیایش

سینما

مدرک

و مطالب متنوع دیگر ...

 

علاقمندان می توانند جهت تهیه این نشریه به دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 6 بازدید